Αρθροσκόπηση

ΩΜΟΣ | ΓΟΝΑΤΟ 

Η αρθροσκόπηση είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας που μας επιτρέπει να έχουμε άμεση εικόνα οποιασδήποτε μεγάλης άρθρωσης του σώματος. Μέσω πολύ μικρών τομών μπορούμε να τοποθετήσουμε μια κάμερα στην άρθρωση και να έχουμε εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης 4K. Μπορούμε άμεσα να εκτιμήσουμε την κατάσταση του χόνδρου, των συνδέσμων και των άλλων στοιχείων της άρθρωσης και εφόσον χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις χρησιμοποιώντας ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία.

Η αρθροσκόπηση δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε μεγάλες και επώδυνες τομές, επιτρέπει γρήγορη κινητοποίηση και αποκατάσταση και προσφέρει μεγάλη ακρίβεια στις επεμβάσεις μας. Αποτελεί πλέον διεθνώς τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της πλειονότητας των αθλητικών κακώσεων και πολλών άλλων παθήσεων των αρθρώσεων.

Η ενασχόλησή ετών με την αρθροσκοπική χειρουργική σε κέντρα του εξωτερικού και της Ελλάδας, η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και η συνεχής ενημέρωση στα θέματα της αρθροσκοπικής χειρουργικής εγγυώνται την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρθρώσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο και χρησιμοποιούμε πάντοτε υλικά και μεθόδους με αποδεδειγμένη αξία.

Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου έφερε μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης των επώδυνων προβλημάτων του ώμου. Σε περιπτώσεις στις οποίες η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει καθώς και σε περιπτώσεις όπου εξαρχής απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, η αρθροσκόπηση ώμου μπορεί να δώσει λύση προσφέροντας ασφαλή, γρήγορη και κατά το δυνατόν ανώδυνη αντιμετώπιση.

Αρθροσκοπικά μπορούν αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως

 • Τενοντίδα υπερκανθίου/στροφικού πετάλου/δικεφάλου
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Ρήξη υπερακανθίου/στροφικού πετάλου
 • Μαζική ρήξη στροφικού πετάλου
 • Αστάθεια ώμου
 • Αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής

Αρθροσκόπηση γόνατος

Το γόνατο αποτέλεσε την άρθρωση από την οποία ξεκίνησε η αρθροσκοπική χειρουργική και τα βήματα που έχουν γίνει από τότε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Χάρη στην αρθροσκοπική χειρουργική αντιμετωπίζονται πλέον ταχύτατα, με αξιοθαύμαστη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα προβλήματα που παλαιότερα ταλαιπωρούσαν τους ασθενείς με μεγάλες τομές και παρατεταμένες περιόδους αποκατάστασης. Σήμερα η μεγάλη πλειονότητα των αρθροσκοπικών επεμβάσεων του γόνατος πραγματοποιούνται ως χειρουργεία μιας ημέρας με ολιγόωρη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο ενώ η αποκατάσταση είναι πολύ γρήγορη, με τον ασθενή πρακτικά να εξέρχεται του νοσοκομείου περπατώντας.

Αρθροσκοπικά μπορούν να αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως

 • Ρήξη μηνίσκου
 • Χόνδρινη βλάβη / Χονδροπάθεια
 • Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου
 • Ρήξη οπισθίου χιαστού συνδέσμου
 • Αστάθεια επιγονατίδας
 • Υμενίτιδα γόνατος

Αρθροσκόπηση άλλων αρθρώσεων

Η αρθροσκόπηση δεν περιορίζεται στις αρθρώσεις του γόνατος και του ώμου. Μπορεί να γίνει αρθροσκόπηση σε όλες τις μεγάλες αρθρώσεις του σώματος όπως στο ισχίο, την ποδοκνημική, τον αγκώνα και τον καρπό εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις.

Queen Elisabeth Hospital

Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικών Κακώσεων

Start typing and press Enter to search