Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου έφερε μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης των επώδυνων προβλημάτων του ώμου. Σε περιπτώσεις στις οποίες η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει καθώς και σε περιπτώσεις όπου εξαρχής απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, η αρθροσκόπηση ώμου μπορεί να δώσει λύση προσφέροντας ασφαλή, γρήγορη και κατά το δυνατόν ανώδυνη αντιμετώπιση. Αρθροσκοπικά μπορούν αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως

  • Τενοντίδα υπερκανθίου/στροφικού πετάλου/δικεφάλου
  • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
  • Ρήξη υπερακανθίου/στροφικού πετάλου
  • Μαζική ρήξη στροφικού πετάλου
  • Αστάθεια ώμου
  • Αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής

Start typing and press Enter to search