Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Μερική | Ολική

Ρομποτική

Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος

Μερική ή τμηματική αρθροπλαστική γόνατος σημαίνει αντικατάσταση με ειδικές προθέσεις μόνο εκείνου του τμήματος του γόνατος που πάσχει ενώ η υπόλοιπη άρθρωση διατηρείται ακέραιη. Πρόκειται για μια επέμβαση που απευθύνεται σε ανθρώπους με εντοπισμένα προβλήματα σε τμήμα του γόνατός τους οι οποίοι μπορούν πλέον να απαλλαγούν από τον πόνο και να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσουν ολόκληρο το γόνατό τους.

Ρομποτική

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ολική αρθροπλαστική γόνατος σημαίνει αντικατάσταση με ειδικές προθέσεις ολόκληρης της άρθρωσης του γόνατος σε περιπτώσεις ασθενών με αρθρίτιδα. Η επέμβαση γίνεται για να απομακρυνθεί ο πόνος και να αποκατασταθεί η κινητικότητα της άρθρωσης ώστε να μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πλεονεκτήματα

Κινητικότητα & Αποκατάσταση

Η χρήση του ρομποτικού βραχίονα εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια και εξατομίκευση στην τοποθέτηση των προθέσεων της αρθροπλαστικής. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα σε ότι αφορά την κινητικότητα της νέας άρθρωσης και δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη μακροβιότητα των υλικών καθώς αυτά τοποθετούνται με ακρίβεια χιλιοστού στην ιδανική θέση.

Η ακριβής τοποθέτηση των εμφυτεύσιμων υλικών καθώς και ο σεβασμός των ιστών κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας και της τοποθέτησης των υλικών εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν καλύτερη κινητικότητα της άρθρωσης. Οι ασθενείς κινητοποιούνται σε λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και εξέρχονται του νοσοκομείου σαφώς γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Start typing and press Enter to search