Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Ρομποτική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Ολική αρθροπλαστική ισχίου σημαίνει αντικατάσταση με ειδικές προθέσεις ολόκληρης της άρθρωσης του ισχίου. Η επέμβαση γίνεται για να απομακρυνθεί ο πόνος και να αποκατασταθεί η κινητικότητα της άρθρωσης ώστε να μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ανατομία Άρθρωσης

Το ισχίο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος, βρίσκεται βαθιά στην λεκάνη κάτω από μεγάλες μυϊκές ομάδες και μέσω αυτής το βάρος του σώματος μεταφέρεται στα κάτω άκρα. Αποτελεί σημαντικότατη άρθρωση για τη βάδιση και την κίνηση γενικότερα και εφόσον πάσχει ο αντίκτυπος που έχει στην καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής είναι σημαντικός

Μακροβιότητα Άρθρωσης

Κινητικότητα & Αποκατάσταση

Η χρήση του ρομποτικού βραχίονα εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια και εξατομίκευση στην τοποθέτηση των προθέσεων της αρθροπλαστικής. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα σε ότι αφορά την κινητικότητα της νέας άρθρωσης και δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη μακροβιότητα των υλικών καθώς αυτά τοποθετούνται με ακρίβεια χιλιοστού στην ιδανική θέση.

Η ακριβής τοποθέτηση των εμφυτεύσιμων υλικών καθώς και ο σεβασμός των ιστών κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας και της τοποθέτησης των υλικών εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν καλύτερη κινητικότητα της άρθρωσης. Οι ασθενείς κινητοποιούνται σε λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και εξέρχονται του νοσοκομείου σαφώς γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Start typing and press Enter to search