Οι τραυματισμοί του μυοσκελετικού συστήματος εκτείνονται σε μια πολύ ευρεία γκάμα που περιλαμβάνει από απλές κακώσεις όπως διαστρέμματα και θλάσεις μέχρι ιδιαίτερα σοβαρά κατάγματα που μπορεί να απειλήσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι εξαιρετικά σημαντική η έγκαιρη και ορθή διάγνωση και βέβαια η κατάλληλη αντιμετώπιση προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Η εκπαίδευση και εργασία σε κέντρα τραύματος της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους μυοσκελετικό τραύμα με απόλυτη αξιοπιστία και υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους.

Ειδικότητα Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

Complex Trauma and Pelvic Surgery Fellow

Κατάγματα Ισχίου

Τα κατάγματα ισχίου αποτελούν μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση καθώς αφορούν συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε επιβίωση και καλή ποιότητα ζωής για τον ασθενή και τους οικείους του.

Τα κατάγματα ισχίου στην κλινική μας αντιμετωπίζονται βάσει των πιο σύγχρονων διεθνών οδηγιών με τον ασθενή να οδηγείται στο χειρουργείο το συντομότερο δυνατό ενώ η κινητοποίησή του ξεκινά από την 1η μέρα μετά το χειρουργείο. Στόχος είναι η ταχύτατη έξοδος του ασθενούς από το νοσοκομείο και η επιστροφή του στις καθημερινές του δραστηριότητες. Έχουμε υιοθετήσει τη λειτουργία ομάδας που ασχολείται με την αντιμετώπιση των καταγμάτων του ισχίου που περιλαμβάνει Παθολόγους, Αναισθησιολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Διαιτολόγους και τον Ορθοπεδικό που πραγματοποιεί την επέμβαση και συντονίζει όλη την ομάδα. Η θεραπεία δεν τελειώνει στην επέμβαση και την αποθεραπεία αλλά σε κάθε ασθενή γίνεται πλήρης ανάλυση της σκελετικής υγείας και χορηγείται κατάλληλη αγωγή προκειμένου να αποφευχθεί νέο κάταγμα στο μέλλον.

Κατάγματα Άκρων

Τα κατάγματα στα χέρια και τα πόδια μπορούν να συμβούν είτε ως αποτέλεσμα τραύματος (πτώσεις, τροχαία ατυχήματα, σπόρ), είτε λόγω οστεοπόρωσης, είτε τέλος από υπέρχρηση δηλαδή από επαλαμβανόμενη κίνηση όπως μπορεί να συμβεί σε αθλητές. Κάθε κάταγμα είναι διαφορετικό και η αντιμετώπισή του καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του κατάγματος και του ασθενούς (ηλικία, υγεία, δραστηριότητα). Τα κατάγματα των άκρων μπορεί να αντιμετωπισθούν χωρίς ή και με χειρουργική επέμβαση όπου αυτό απαιτείται.

Τρόποι αντιμετώπισης καταγμάτων αποτελούν

  • Τοποθέτηση νάρθηκα
  • Τοποθέτηση γύψου
  • Κλειστή ανάταξη και τοποθέτηση γύψου
  • Ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση (πλάκα-βίδες)
  • Ενδομυελική ήλωση
  • Εξωτερική οστεοσύνθεση

Κατάγματα Πυέλου

Τα κατάγματα πυέλου αποτελούν συνήθως συνέπεια τραυματισμών υψηλής ενέργειας και μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαροί τραυματισμοί. Η αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική και προϋποθέτει τη λειτουργία απόλυτα συντονισμένης ομάδας με γνώση του αντικειμένου.

Start typing and press Enter to search