Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας (IT Band Syndrome)

Πρόκειται για ένα «σύνδρομο υπέρχρησης», δηλαδή για μια κατάσταση που προκαλείται λόγω της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης. Τι είναι η λαγονοκνημιαία ταινία; Πως επηρεάζει το γόνατο; Χαρακτηριστικά [...]

Start typing and press Enter to search