Χειρουργική Ώμου

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Γεώργιος Πετρίδης MD, MSc έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολυετή εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου. Εξειδικεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στην αρθροσκόπηση του ώμου και έχει συμμετοχή σε πολυάριθμα μετεκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει εξειδικευθεί στις αρθροσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης

  • Ρήξης τενοντίου πετάλου
  • Ρήξης επιχειλίου χόνδρου
  • Υπακρωμιακής αποσυμπίεσης

 

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται πλήρως αρθροσκοπικά, με πολύ μικρές τομές, με ελαχιστοποίηση του πόνου και της πιθανότητας επιπλοκών. Με τρόπο ελάχιστα επεμβατικό δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να απαλλαγούν από το πόνο και να επιστρέψουν σύντομα στις δραστηριότητες τους.

 

Ο κ. Πετρίδης ασχολείται επίσης και με την αρθροπλαστική του ώμου και πραγματοποιεί επεμβάσεις

  • Ανατομική Αρθροπλαστική Ώμου
  • Ανάστροφή Αρθροπλαστική Ώμου
  • Ημιαρθροπλαστική Ώμου

 

Σε περιπτώσεις αρθρίτιδας του ώμου ή σε κάποιες περιπτώσεις καταγμάτων του ώμου, η άρθρωση δεν μπορεί να επιδιορθωθεί και έτσι θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η αρθροπλαστική του ώμου είναι μια αξιόπιστη λύση που απομακρύνει τον πόνο και ξαναδίνει κίνηση στην άρθρωση του ώμου.

 

Γιατί πρέπει να χειρουργηθώ στον ώμο μου;

Οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αδιακρίτως. Τα συντηρητικά μέσα είναι η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των περισσότερων προβλημάτων του ώμου με τη μορφή της φαρμακευτικής αγωγής και της στοχευμένης φυσιοθεραπείας. Το επόμενο βήμα είναι τοπικές βιολογικές θεραπείες με την μορφή έγχυσης στον ώμο που στο ιατρείο μας μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με υπέρηχο. Στην περίπτωση που εξαντληθούν τα παραπάνω θεραπευτικά χωρίς να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα τότε λαμβάνεται η απόφαση της χειρουργικής αντιμετώπισης και της επιλογής της καταλληλότερης επέμβασης για τον ασθενή. Υπάρχουν τέλος κάποιες περιπτώσεις όπως η μαζική ρήξη του στροφικού πετάλου, η μεγάλη αστάθεια του ώμου, η αρθρίτιδα τελικού σταδίου και κάποια κατάγματα στα οποία τα συντηρητικά μέσα δεν έχουν πολλά να προσφέρουν και η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι η χειρουργική. Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής ενημερώνεται πάντοτε για τις επιλογές και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία του.

Start typing and press Enter to search